Home
Introductie
Specialiteiten
Bemiddeling
Tarieven
Contact
LinksBemiddeling


In de rechtspraktijk is, mede onder impuls van de wetgever, de laatste jaren de aandacht verschoven naar oplossingsgericht denken buiten de rechtbanken om. Denk aan bemiddeling in strafzaken maar vooral in burgerlijke aangelegenheden.

Als erkend bemiddelaar (specialisatie familiale bemiddeling) kan ik tenvolle onderschrijven dat bemiddelde oplossingen vaker tot meer bevredigende oplossingen op langere termijn leiden.

Zeker wanneer het gaat om familiale aangelegenheden (vb. echtscheiding onderlinge toestemming, wijzigingen i.k.v. verblijfs-regeling kinderen, omgangskwesties tussen kleinkind/grootouder,…), maar ook in discussies tussen buren (recht van overgang, burenhinder,…) of collega’s, zijn bemiddelde oplossingen doorgaans duurzamer.


Mr. M. CLAES biedt als bemiddelaar de mogelijkheid om uw bemiddeling in goede banen te leiden.


Website © All Rights Reserved
Design by Chris Van Lommel.