Home
Introductie
Specialiteiten
Bemiddeling
Tarieven
Contact
LinksTarieven


Een heikel punt bij heel wat mensen. Maar dit hoeft het eigenlijk niet te zijn!

Transparantie is in deze de boodschap en dat proberen wij ook na te streven.

Bij een eerste consultatie worden daaromtrent de nodige afspraken gemaakt.

De door de cliēnt te betalen vergoeding bestaat uit twee delen, enerzijds de onkosten en anderzijds de erelonen.

Sedert 1/1/2014 zijn advocaten BTW-plichtig geworden (tarief van 21%).


De overeenkomst die U met Mr. M. Claes aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Het optreden van Mr. M. Claes is onderworpen aan buitengerechterlijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in het Reglement balie Turnhout van 06.12.2010. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.advocatenturnhout.be/?betwistingen,34.


Website All Rights Reserved
Design by Chris Van Lommel.